Vejle Amt:Amtskort
-​​​​​​​

Vejle Amt hørte i middelalderen dels under Løversyssel (Bjerre og Hatting Herreder), under Jellingsyssel (Nørvang og Tørrild Herreder) og Almindsyssel(Jerlev, Holmans, Brusk, og Elbo Herreder).

Fra 1660 kom området under Koldinghus Amt og Stjernholm Amt.

Vejle Amt blev oprettet i 1793 af Koldinghus Amt med de tre købstæder Vejle, Kolding og Fredericia, og i 1799 blev Bjerre og Hatting Herreder fra Stjernholm Amt lagt til.

Ved fredsslutningen efter krigen i 1864, hvor Danmark mistede hertugdømmerne, blev der indgået en byttehandel, så de fleste kongerigske enklaver blev indlemmet i Hertugdømmet Slesvig, som til gengæld afstod nogle af de nordligste sogne til Kongeriget Danmark, bl.a. 8 sogne i Tyrstrup Herred, Barvidsyssel. Tyrstrup Herred blev delt, så disse 8 sogne syd for Kolding indgik i et nyt Nørre Tyrstrup Herred, der blev lagt til Vejle Amt.