Rapport: sources with notes, including note contents

         Beskrivelse: Bronnen met notities, inclusief de inhoud


Match 1 til 4 fra 4   » Kommasepareret CSV fil

# sourceID Long_title note Træ
1 S1    I Anledning af Hans Majest?t Kong Christian den Niendes 40-aarige
Regeringsjubil?um foranstaltede Oberstlieutenant Harald Frederik
Grandjean (1841-1925) i 1903 udgivet
De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift
med supplements i ?arene 1906 og 1908.
Samlet omhandler festskriftet 4964 portr&tter og biografiske noter.
Dette uddrag inkluderer hovedv&rkets 1989 Dannebrogsm&nd,
samt hhv. 342 og 169 Dannebrogsm&nd fra supplements af 1906 og 1908. 
dannebrogsmaend 
2 S1    http://www.lklundin.dk/lkl/dannebrogsmand.html  dannebrogsmaend 
3 S1    http://ddd.dda.dk/dannebrog/asp/dannebrog.asp  dannebrogsmaend 
4 S87  Aachener Wappen und Genalogien  Ein Betrrag zur Wappenkunde und Genealogie
Aachener, Limburgisher und Jülicher Familien 
AncientKruemmel