Rapport: Children born before their father

         Beskrivelse: Kinderen geboren voor hun vader


# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age Træ changedby