Rapport: Families with only one spouse and no children

         Beskrivelse: Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)


# Familie-ID Husband_ID Wife_ID Vielsesdato Child_ID Nulevende Træ changedby