Rapport: individuals: death causes without names (including frequency)

         Beskrivelse: Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie


# cause_of_death total