Rapport: Children born after mother is buried

         Beskrivelse: Kinderen geboren nadat moeder begraven is


# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age Begravelsesdato Træ changedby