Sønderborg Amt:Amtskort
-​​​​​​​

Sønderborg Amt var et amt fra 1920 og indtil Kommunalreformen i 1970. Det var også et amt i Hertugdømmet Slesvig før 1864.

Sønderborg Amt bestod af tre herreder: Als Nørre, Als Sønder, Nybøl

Efter at Ærø i 1864 var overført til Svendborg Amt blev resterne af Augustenborg Amt lagt ind under Sønderborg Amt. I 1932 blev Aabenraa og Sønderborg amter lagt sammen til Aabenraa-Sønderborg Amt. Efter Kommunalreformen i 1970 blev Sønderborg Amt en del af det nye Sønderjyllands Amt, som med kommunalreformen i 2007 blev en del af Region Syddanmark.