Alle kikelige betegnelser og dagsbetegnelser k
Vær opmærksom på at mange af helligdagene har flere forskellige navne og det var op til den enkelte præst at bruge hvad han nu syntes bedst om. k
Forkortelser:
a. = ante = før
ad. = advent
adv. = advent
Dom. = søndag
Joh. = johannes
p. = post = efter
St. = sankt
Sct. = sankt
trin. = trinitatis
Virg. = virgins = jomfru
Kirkeårets dage:
Adventus Domini = 1. søndag i advent

Ad. te levavi = 1. søndag i advent
Adventus te levavi = 1. søndag i advent
Ascensio Christi = Kristi himmelfartsdag (6. torsdag efter påske)
Ascensio Domini = Kristi himmelfartsdag
Baptismus Christi = hellig-3-kongers dag (6 januar)
Benedicta (Dom. Benedicta)= trinitatis søndag
Cantate (Dom. Cantate)= 4. søndag efter påske
Coena Domini = skærtorsdag
Dom. 1 p.trin = 1. søndag efter trinitatis
Dom. 2 p.trin = 2. søndag efter trinitatis
o.s.v.
Dom. a. trin = søndag før trinitatis
Dom. ad te levavi = 1. søndag i advent
Dom. este mihi = fastelavnssøndag
Dom. Exaudi = 6. søndag efter påske
Dom. gaudete in domino = 3. søndag i advent
Dom. invocavit = 1. søndag i fasten
Dom. inter Natales et Festum Cicumci sionis = sønd. mell. jul og nytår
Dom. jiserecodia = 2. søndag efter påske
Dom. judica = 5. søndag i fasten
Dom. jubilate = 3. søndag efter påske
Dom. lætare = 4. søndag i fasten
Dom. memento = 4. søndag i advent
Dom. oculi = 3. søndag i fasten
Dom. palmarum = Palmesøndag (søndagen før påske)
Dom. populus sion = 2. søndag i advent
Dom. posttrin. = søndag efter trinitatis
Dom. quintana = 1. søndag i fasten
Dom. reminiscere = 2. søndag i fasten
Dom. septuagesima = 9. søndag før påske
Dom. sexagesima = 8. søndag før påske
Dom. Quasimodog. = 1. søndag efter påske
Dom. rogate = 5. søndag efter påske
Dominica Sancti Domini = påskesøndag
Dominicae post Epiph. = søndagene efter hellg-3-konger (varierer1-6)
OBS - Listen er endnu ikke færdig
 
Gennemgående udtryk:
advent = de 4 søndage før jul
ante = før
Festum = helligdag
Feria = hverdag
Hedomada = uge
Mensis = måned
Pascha = påske
post = efter
 

Ugedagsbetegnelser:
Dies solis = søndag
Dies lunæ = mandag
Dies martis = tirsdag
Dies mercuri = onsdag
Dies jovis = torsdag
Dies veneris = fredag
Dies saturni = lørdag
Dominica = søndag
Feria prima = søndag
Feria secunda = mandag
Feria tertia = tirsdag
Feria quarta = onsdag

Feria quinta = torsdag
Feria sexta = fredag
Feria septima = lørdag

 

Månedsbetegnelser:
7-bris = september
8-bris = oktober
9-bris = november
10-bris = december
VII-bris = september
VIII-bris = oktober
IX-bris = november
X-bris = december

 
Andre dage:
7 dormientes = syvsoverdag (27. juni)
Askeonsdag = onsdag efter fastelavn
Blå mandag = mandagen efter fastelavn
Kersdag = Kyndelmisse (2. februar)
Martinus Die = Mortens dag (11. november
Martinus ep. Conf. = Mortens messe
Valpurgis = valborgdag (1. maj)
Voldermisse = Valborg messe (1. maj)
k