Klik på amterne for at se herreder og sogne i det valgte amt. Der er amtsbeskrivelser fra Trap Danmark III (omkring år 1900) for alle amter samt for alle herreder og sogne i Randers, Odense, Ringkøbing, Holbæk, Sorø, Kjøbenhavn, Roskilde og Viborg Amter; for Aalborg Amt er der herredsbeskrivelser, beskrivelser i de resterende amter vil blive uploadet løbende.
Randers og Odense Amt er komplet inkusive illustationer.  

 

 

Danmarks amter (1793-1970)

Liste over Danmarks amter, som de eksisterede i perioden 1793-1970:

 

Ændringer i løbet af perioden

 • Hjørring Amt
 • Thisted Amt
 • Ålborg Amt
 • Viborg Amt 
 • Randers Amt
 • Ringkøbing Amt 
 • Ribe Amt 
 • Århus Amt 
 • Skanderborg Amt (1824-1867, 1942-1970)
 • Vejle Amt 
 • Tønder Amt (fra 1920)
 • Haderslev_Amt_(fra_1920)_
 • Åbenrå Amt (fra 1920)
 • Sønderborg Amt (fra 1920)
 • Odense Amt
 • Svendborg Amt
 • Holbæk Amt
 • Frederiksborg Amt 
 • Københavns Amt 
 • Roskilde Amt (før 1808)
 • Sorø Amt
 • Præstø Amt (fra 803)
 • Maribo Amt
 • Bornholms Amt
 • Færø Amt (ej på kortet, 1816-1948)

1799

Galten Herred overføres fra Århus til Randers Amt.

Nim Herred overføres fra Vejle til Århus Amt. (Skanderborg Amt)

Danmarks administrative inddeling i 1945

1803

Præstø Amt oprettes af de tidligere sammenlagte amter Tryggevælde Amt og Vordingborg Amt samt Mønbo Herred.

1821

Vrads Herred overføres fra Ringkøbing til Århus Amt. (Skanderborg Amt)

Hids Herred overføres fra Århus til Viborg Amt.

1824-1867

Skanderbog blev udskilt af Aarhus Amt. De to blev sammenlagt igen i 1867. 

1864 – 1866

Vejle Amt udvides med Nørre Tyrstrup Herred

Ribe Amt udvides med Ribe Herred.

Svendborg amt udvides med Ærø.

Ribe amt afgiver de Kongerigske enklaver.

1920

Amterne Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg oprettes efter Genforeningen

1931

Åbenrå og Sønderborg amter lægges sammen

1942

Skanderborg Amt blev igen oprettet fra 1 april 1942.

1948

Med Færøernes hjemmestyrelov ophæves Færø Amt

Danmarks sogne, Kort fra 1898 (J.P. Trap Kogeriget Danmark 3. udg.):